THEATERKOSTUUM

Theater is de laatste jaren een mengvorm geworden waarbij disciplines uit de podiumkunsten aangevuld worden met beeldende kunstvormen en multimedia. De grens tussen dramatische kunst en vrije kunst is niet zo strikt meer : een theatervoorstelling wordt soms een performance en vice versa. Meer en meer beeldende kunstenaars maken gebruik van de middelen die de theatermaker hanteert en de theatermaker werkt samen met de vrije kunstenaar.

De afdeling theaterkostuumontwerpen wil met zijn academische bachelor een opleiding aanbieden die de studie van het medium 'theater' verbindt met de studie van de hedendaagse kunst. Een uitgebreide theoretische basis zorgt ervoor dat de student een brede visie krijgt op het medium 'theater' in al zijn aspecten.

De vakkennis wordt bijgebracht door middel van praktische oefeningen, waarbij tekstanalyse, dramaturgie, semiotiek, karakteranalyse, technisch onderzoek en praktijk centraal staan. Daarnaast bieden we een uitgebreide tekenopleiding aan : tekenen is nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel van de ontwerper.

Onder leiding van een team docenten en gastdocenten - elk met zijn artistieke visie - wordt aan de studenten o.a. door middel van stages, workshops en oefeningen, een breed pakket van tools aangeboden. Zo kunnen de studenten zich in een driejarige bachelor en éénjarige master vervolmaken. De bacheloropleiding is kort maar intensief - de master is helemaal toegespitst op het theaterwerk op professioneel niveau.

De opleiding is geenszins een scholing tot 'kostuummaker' maar tot theaterkostuumontwerper, wat heel wat meer bagage veronderstelt. Het is dan ook belangrijk dat kandidaten die de toelatingsproef doen een minimum aan voorkennis hebben, enerzijds een zo ruim mogelijk maatschappelijk inzicht en cultureel interesse, anderzijds enige vaardigheid in het tekenen.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan