Anneleen De Causmaecker

AnneleenDe Causmaecker

Parcours.

In dit masterproject onderzoek ik hoe beeld en muziek en mens en ruimte zich verhouden. Hoe kunnen deze vier spelers in dialoog komen zodat de verhoudingen kloppen, zodat een beeld gecreëerd wordt waarbij de ervaring totaal is. Het beeld moet de muziek weerspiegelen.

Doorheen het jaar richt ik enkele momenten in, Sequences. Per Sequence breng ik de vier elementen samen en probeer ze te combineren tot een coherent geheel. Het eindresultaat zal Parcours heten, een geënsceneerd concert voor soloblokfluit, electronics en water. De compositie en de vormgeving ontstaan parallel, waardoor interactie en kruisbestuiving mogelijk is.

Het beeld behelst een kostuum dat in symbiose gaat met de ruimte. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één is niet heel zonder de ander.

BLOG: http://anneleendc.wordpress.com
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan