Jolene Diet

JoleneDiet

Het hol

Als ik maar in de richting van de uitgang ga, als ik er zelfs nog door gangen en pleinen van gescheiden ben, verbeeld ik mij al dat ik mij in de atmosfeer van een dreigend gevaar bevind, ik heb soms het gevoel alsof mijn vel hoe langer hoe dunner wordt, alsof ik daar dadelijk in mijn blote, kale vlees zal staan en op dat ogenblik door het gehuil van mijn vijanden begroet zal worden.
(fragment uit Het hol, tekst van Franz Kafka)

In dit verhaal van Kafka wordt een hol gegraven dat de maker en eigenaar moet beschermen tegen de gevaren van de buitenwereld. Voortdurend vreest hij voor potentiële vijanden. Maar zijn die echt of is het paranoia?

In een maatschappij waarin we vaak onze eigen buurman niet kennen en niet vertrouwen, waarin landsgrenzen maar ook steden en dorpen krampachtig afgebakend worden en waar vreemdelingen angstvallig en argwanend bekeken worden is deze tekst nog heel erg actueel.

We vergeten dat mensen ook dieren zijn, die instinctief een eigen territorium afbakenen en dat ook moeten verdedigen. Datgene wat onbekend en vreemd is kan een potentieel gevaar voor ons individu betekenen. Maar hoe ver kunnen en mogen we daarin gaan? En ten koste van wat?

Dit is het verhaal en het personage dat ik voor mijn Masterproject wil vormgeven. Ik heb het gekozen omdat het mij visueel erg prikkelde en omdat ik het personage intrigerend vond. Hij bevind zich ergens tussen mens en dier, je voelt een zekere genegenheid voor hem maar tegelijkertijd ben je er ook bang voor. Het verhaal balanceert tussen een gevoel van veiligheid en geborgenheid aan de ene kant, en verstikking, angst en gevangenschap aan de andere.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan