Silke Goessens

SilkeGoessens

'Je bent zo verdoofd dat je rustig ten strijde trekt, zonder tranen en zonder angst, en toch weten we allemaal dat we onderweg zijn naar een onvervalste hel. Maar in een strak uniform klopt je hart niet zoals het wil. Je bent jezelf niet, je bent nauwelijks nog mens, ten hoogste een goed functionerende automaat die alles zonder veel nadenken doet. Ach, mijn God, dat we toch weer mens konden zijn!' – Citaat uit het dagboek van Andresen, 'een' soldaat uit de Eerste Wereldoorlog (Uit het boek: 'De schoonheid en het verdriet van de oorlog' – Peter Englund, Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog)

Het thema van mijn masteronderzoek richt zich naar het spanningsveld tussen individu en massa, concreet toegespitst naar soldaten en legers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het soldaat zijn die het individu in vraag stelt, het niet-zijn van een persoon, een identiteit die men verliest in de massa.

Het gaat om vraagstellingen zoals: waar verlies je jezelf als individu? Hoe verdwijnt het individu tegenover de massa en in de massa? Wat onderscheidt het individu van de massa? Het contrast wordt onderzocht tussen de intimiteit van het individu en de anonimiteit van de omringende massa. Ruimtelijkheid, herhaling en ritme zijn daarbij belangrijke gegevens.

Ondanks hun verschillen in lot, rol, geslacht en nationaliteit worden soldaten echter verenigd door het feit dat de oorlog hen, gewone mensen, van iets berooft: hun jeugd, hun illusies, hun hoop, hun medemenselijkheid, hun leven. Ze sneuvelden op de slagvelden en vele lichamen konden nooit worden teruggevonden of geïdentificeerd, met als vermelding op de grafsteen Only Known Unto God (alleen gekend bij God). Het zijn anonieme overblijfsels van menselijk bestaan.

Het is belangrijk de herinnering levend te willen houden aan mensen die gedoemd zijn te verdwijnen.
'… altied iemands voader altied iemands kind', onbekend of vergeten, 'nu doodstille en godverlaten', 'duizend en duizend soldoaten' (Willem Vermandere – 'duizend soldaten')
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan