Jolinda Hendrickx

JolindaHendrickx

DIScussie

Hoe kan ik persoonlijkheidstransformaties met de daarbij toebehorende lichaamsexpressie omzetten naar kostuum?

De aandoening 'Dissociatieve identiteitsstoornis' zorgt ervoor dat iemand zich kan opsplitsen in verschillende persoonlijkheden. Delen van de persoon leiden als het ware een afzonderlijk leven, met een eigen voorgeschiedenis, zelfbeeld, geslacht, identiteit, en vaak ook zelfs een eigen naam. Deze verschillende identiteiten kunnen zich van elkaar onderscheiden door verschillen in mimiek, houding, kleedgewoontes, spraak, gedrag en handschrift.

De transformaties die bij deze aandoening te pas komen zijn een sterk gegeven om te vertalen naar een theatrale context. Onder transformaties beschouw ik de gezichtsuitdrukkingen en lichaamsexpressie die tijdens het veranderen van persoonlijkheid volledig omslaan. Maskers en het gebruik van poppen zijn een waardevol gegeven om dit fenomeen te vertalen.

'DIScussie' wordt een performance waarbij je in de wereld stapt van verschillende en uiteenlopende identiteiten.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan