Marc Cnops
docent
scenograaf

C.V.

Sinds 1996 nam Marc Cnops het roer van Walter Tillemans als directeur van het Nieuw Ensemble RaamTeater over. Walter Tillemans had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt: op twintig februari 1997 was hij 65 jaar geworden. In 2008 werd de directietaak overgenomen door Tom Van Bauwel

Directe aanleiding voor de directiewissel was tevens het zware hartinfarct dat Walter Tillemans het jaar voordien getroffen had, en de hartoperatie die hij daarop had moeten ondergaan. Tijdens de tijdelijke onbeschikbaarheid van Tillemans, had Marc Cnops reeds de dagelijkse leiding van het Raamtheater waargenomen. Na de oppensioenstelling van Tillemans, werd hij door de raad van beheer aangezocht om de fakkel over te nemen.

Marc Cnops was niet enkel reeds jarenlange medewerker van het Raamtheater als scenograaf, maar had ook daarvoor herhaaldelijk met Walter Tillemans samengewerkt.

Hij had filmregie gestudeerd aan het RITS te Brussel. Vanaf 1977 vestigde hij zich als freelance decor- en kostuumontwerper. Hij werkte onder andere voor het Théâtre National te Brussel (meestal in samenwerking met Walter Tillemans), het Nederlands Toneel Gent (vaak in samenwerking met Jean-Pierre De Decker), het Arca-theater te Gent, en ook in Nederland.

Marc Cnops was vanaf de start bij het Raamtheater betrokken. Hij ontwierp het decor van Nen Belgische Leeuw, een van de eerste stukken die door het Raamtheater in 1978 op de planken werd gebracht. Sindsdien werd hij regelmatig als scenograaf aangetrokken, vooral in samenwerking met Walter Tillemans.

In 1983 behoorde hij tot de stichtende leden van het Nieuw Ensemble RaamTeater. Bij de verbouwing van de beide theaterzalen, zowel het Klein RaamTeater als het RaamTeater op 't Zuid is hij nauw betrokken geweest. De unieke ruimte van het RaamTeater op 't Zuid heeft hem meerdere malen geïnspireerd tot het maken van prachtige decors. Hij werd onder meer geprezen voor zijn decors voor Dood van een handelsreiziger (Miller), Geschiedenis van een paard (Tolstoj), De Lintjes van Meneer Schutz (Fenwick), Hedda Gabler (Ibsen) en vele andere ensceneringen.

Hij werd bekroond voor zijn theaterwerk in 1991, toen hij op de Nacht van het Theater te Gent de “Theaterprijs” mocht ontvangen voor zijn gehele oeuvre.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan