BEKNOPTEGESCHIEDENIS

Het is in het midden van de jaren zeventig, dat binnen de opleiding MODE een nevenopleiding THEATERKOSTUUMONTWERP is ontstaan als afstudeerrichting. Oorspronkelijk waren het de 2 meestergraden (twee laatste opleidingsjaren van een vierjarige opleiding) die de opleiding vervolmaakten. De kandidatuur werd gezamenlijk met de MODE opleiding gevolgd.

Aan de wieg van deze opleiding staat ANDREÏ IVANEANU, de oorspronkelijk uit Roemenië afkomstige scenograaf, die in 1974 vast verbonden werd aan het voormalige Nederlands Toneel Gent, en die vanaf dat moment de Belgische nationaliteit aangenomen heeft. Deze scenograaf heeft gedurende zijn korte maar intensieve carrière in alle grote en kleine theaters van België en europa zijn stempel gezet. Zijn specifieke stijl werd door alle regisseurs en choreografen van de periode 1970-1987 fel begeerd, en het is ook niet verwonderlijk dat een aantal van zijn ‘studenten’ in zijn voetsporen is getreden.
Onder zijn leiding, en samen met Nina Onzia, en Linda Loppa werd de Theaterkostuumontwerp-afdeling op het goede spoor gezet.
Al snel begon deze afdeling uit zijn voegen te treden, en drong er zich een afsplitsing op, en werd THEATERKOSTUUMONTWERP een volwaardige vier jaar durende opleiding.
Na het plotse overlijden van Andreï Ivaneanu nam Nina Onzia de fakkel over, en werd de artistieke input waargenomen door diverse nationale en internationale theatermakers.
Dr. Prof. Toon Brouwers vervoegde de artistieke ploeg van de afdeling en wist de afstudeerrichting samen met voormalig algemeen directeur hogeschool Antwerpen Jacques Peeters te hervormen tot wat de afdeling nu is geworden.
Sedert 1999 is het MARNIK BAERT die de artistieke werking van de afdeling voorzit, bijgestaan door MARIELLA DEVOS, die de afdeling coördineert, en omringd door een reeks nationale en internationale vaste docenten, en gastdocenten.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan