VISIE

De afdeling theaterkostuumontwerpen wil met zijn academische bachelor een opleiding aanbieden die de studie van het medium ‘theater’ verbindt met de studie van de hedendaagse kunst. Een uitgebreide theoretische basis zorgt ervoor dat de student een brede visie krijgt op het medium theater in al zijn aspecten.

Van de instromende studenten wordt verwacht dat ze een goede basiskennis hebben van evoluties op zowel maatschappelijk als cultureel en artistiek vlak, zowel op nationaal als internationaal niveau. Vanzelfsprekend moet de passie voor het theater aanwezig zijn en moet de kandidaat bachelorstudent enige theatervoorstellingen hebben gezien, en er een kritische mening over hebben.
Gedurende de bacheloropleiding wordt de visie van de student nog aangescherpt door het veelvuldig theaterbezoek, en de theoretische analyse van de geziene theatervoorstellingen, hierbij geholpen door de kennismaking met de theatermakers zelf. In het curriculum zijn een aantal theater-theoretische vakken opgenomen die de student helpen bij de kritische analyses.
Ook het eigen werk ontstaat vanuit deze grondige studie en onderzoek.

Een belangrijk onderdeel van de afstudeerrichting theaterkostuumontwerp is het onderdeel STAGES/PROJECTEN.
Reeds van in de tweede bachelor gaat de student samenwerkingen aan met andere theateropleidingen, zoals drama, muziektheater, musical, lyrische kunst en dans. Zo komen ze enerzijds in contact met de eisen die het werkveld stelt, leren ze budgetten te beheren, en communiceren met theatermakers (dansers, choreografen, regisseurs, scenografen). Waar in de bachelorafdelingen nog in samenwerkingsverband gewerkt wordt, moet de master student individueel op pad om in het professionele werkveld zijn kennis op te doen, zowel praktisch als theoretisch.

De bacheloropleiding kan doorstromen naar een master, waarbij de student voorbereid wordt op het professionele theaterwerk.

De opleiding is geenszins een scholing tot ‘louter’ kostuummaker maar tot KOSTUUMONTWERPER/VORMGEVER, wat heel wat meer bagage veronderstelt. ONDERZOEK staat centraal in deze academische opleiding.
© 2010 Theaterkostuum [Theater Costume] - Koniklijke Academie Voor Schone Kunsten [Royal Academy of Fine Arts] - AP Hogeschool Antwerpen | design by ALBERTcan